CAMPUS ROMERIKE – EN CAMPUS FOR FRAMTIDEN

CAMPUSLIV

Vårt konsept er basert på vår tolkning av OsloMets strategier om et enhetlig universitet, og etter inspirasjon fra andre universitet i Norge og Europa.

En strategi som er tuftet på et tett,  nært og allikevel åpent campus med få minutters avstand til ulike fakultet, auditorier, laboratorier samt sosiale arealer både ute og inne. Studentene skal oppleve et helhetlig studentmiljø som ivaretar lærings- og helsefremmende faktorer. Utover et integrert studentliv, tilbys campusarealer med egne tilpassede arbeidsstasjoner og lesesaler, studentsamfunn, helsetilbud, butikker, bodega, cafe, studenthager. Alt er basert på energieffektivitet og bærekraftige løsninger. Fremtidens studenter og talenter vil tiltrekkes av disse campusstrategiene. En helhetlig campusstrategi bidrar til at studenter fra dette profesjonsuniversitet er bedre forberedt til arbeidslivet.

Majoriteten av studentene og de ansatte har tilbud om tilpassede hybler/leiligheter på campus. Det at man bor på campus reduserer også noe kommunikasjonsbehov i området. Det legges opp til sømløse og bærekraftige transportløsninger med selvkjørende busser og togstasjon rett i nærheten.

BÆREKRAFT

Bærekraftige bygninger gir Campus Romerike en miljøvennlig profil. Med en energipositiv bygning produseres mer energi enn den energien som forbrukes. 

Hovedbygningen, sykehuset på Glittre, er en teglbygning fra 1920-årene av høy kvalitet. Bygningen er oppgradert og kan lett få endret bruk til studentboliger, studenthelsetjeneste og lignende. Å ikke rive funksjonelle bygninger  er også en viktig del av veien videre. 

Hovedfokus i utviklingen av en bærekraftig campus er: 

Lokale, fornybare, biologiske og resirkulerbare materialer. Campusutviklingen er basert på  bruk av fornybare energikilder (geotermiske, aerotermiske, solenergi, bruk av tre) og bevaring av ressurser (energi og vanneffektivitet, forbedret isolasjon). Lave tomtepriser og prisgunstige studentboliger er også en del av strategien.

Det er muligheter for et pionerprosjekt innen energiutnyttelse av bygget med solceller i kombinasjon med hydrogenproduksjon med ENOVA-støtte.

ØKOSYSTEM/STRATEGISKE ALLIANSER

Vårt konsept byr på et kraftfullt økosystem av samarbeidspartnere fra akademia, næringsliv og myndigheter. Økosystemet vil styrke OsloMet sin posisjon som et arbeidslivs- og entreprenør-universitet.

Investorgruppen bak Campus Romerike på Glittre representerer et stort økosystem av mulige forbindelser som kan bidra til det beste i Norge innen teknologi, velferd, eiendom og andre viktige samfunnsoppgaver. Vi har et stort antall referanseprosjekter der noen utvalgte er vedlagt for å indikere trygghet for finansiell styrke og  gjennomføringsevne.

Investorgruppen med samarbeidspartnere representerer et enda større økosystem som sammen med OsloMet vil forsterke og utvikle innovative læringsplattformer og dermed bidra til at studentene er bedre rustet for fremtidens arbeidsliv.

Dette økosystemet representer også aktører som baserer all sine virksomheter på 1,5 gradersmålet fra Paris-avtalen i 2016.

Nøkkeltall

 • 1000 student / ansatte hybler (med mulighet for utvidelse)
 • 600 ansatte / 6000 studenter (med mulighet for utvidelse)
 • 30 000 m2 ny bygningsmasse
 • 15 000 m2 i eksisterende bygningsmasse
 • 150.000 m2 eiendom (rom for fleksibilitet og vekst)
 • 10 – 15 % lavere boligpriser enn Lillestrøm
 • Prosjektet er skalerbart både opp og ned

ET KOMPAKT CAMPUS

Campus Romerike er et kompakt universitetsområde med store åpne plasser. Dette gir et godt utgangspunkt for å  skape liv døgnet rundt. Alle lokasjoner er innenfor 5 minutters gangavstand.

Campus har butikk, restaurant- og konferansesenter, konsertarena, bodega, biblioteket, kafé, tannlege, lege, helsehus, eget studenthus og  studentkantine. Det legges til rette for ulike studentforeninger og tilhørende aktiviteter.

Det vil legges opp til et stort antall lesesaler og grupperom tilpasset de ulike fakultets behov. Vi legger opp til å skreddersy bygning og undervisningsrom for de ulike profesjonsstudier og for synergier på tvers. For eksempel laboratorium.

Bygningene skal utvikles av trekonstruksjoner for å minimere karbonavtrykket. De doble fasadene gir beskyttelse mot det til tider tøffe klimaet. Overflatevann skal inngå i  landskapsutformingen. Termisk varme, solenergi, hydrogen og omlokalisering av varme minimerer energiforbruket. Det vil legges opp til muligheter for grønnsakshager og egen matproduksjon.

Campus Romerike gir ekstraordinære  muligheter for et aktivt liv i fantastiske omgivelser. Det vil være tilgang til moderne fasiliteter for aktiviteter som løping, svømming, klatring, golf, ski, slalåm,  tennis, styrke, yoga på Campus eller i nærheten.

Kommunikasjon & transport

 • Campus Romerike ligger bare 40 minutter fra Oslo
 • Vi skaper et campus med sømløs og bærekraftig transport til Oslo og Gardermoen
 • Rikelig med sykkelparkeringer tilgjengelig
 • Det er satt av rikelig med plass til parkering og til lading av elbiler.

EN STOLT MEDISINSK HISTORIE

Glittreklinikken var opprinnelig Glittre-sanatoriet. Sanatoriet ble bygget på 1920-tallet og spesialiserte seg på  tuberkulosebehandling.

På 1990-tallet endret klinikken hovedfokus til å omfatte både hjerte- og lungesykdommer, og den ble drevet som spesialsykehus frem til 2018. Noe av landets fremste medisinske kompetanse innen lungesykdommer holdt til på Glittre.

Mange leger og annet helsepersonell har vært ved Glittre for å lære. Glittre har således vært en fremragende læringsinstitusjon i ca 100 år.

Stedets historie indikerer en mulighet til å utvikle et kompetansesenter innen helse og velferd med mulige praksisplasser for studenter. Dette åpner for en rekke nye konstellasjoner mellom studenter, akademia og yrkesliv.

Denne historien kan videreføres ved gjennom å utvikle Campus Romerike i samarbeid med OsloMet. Det bygges her en bro mellom det historiske og det fremtidige. 

Det vil skape merverdi for OsloMet å legge utdanningen for eksempel knyttet til helse, – og barnehagelærere til Glittre. Dette basert på mulig tilgang på praksisplasser og forskningsmiljø.

Studentene

Campusstrategien er tuftet på  et tett,  nært og allikevel åpent campus med få minutters avstand fra tilpassede studenthybler til ulike fakultet, auditorier, laboratorier samt sosiale arealer både ute og inne. Studentene skal oppleve et helhetlig, integrert studentmiljø som ivaretar lærings- og helsefremmende faktorer. Utover et integrert studentliv, tilbys campusarealer med egne tilpassede arbeidsstasjoner og lesesaler, studentsamfunn, treningssenter, helsetilbud, butikker, bodega, cafe, studenthager og ikke minst tilbyr nærmiljøet et fantastisk idretts- og friluftstilbud fra

Varingskollen til hele Nordmarka. Alt er basert på energieffektivitet og bærekraftige løsninger.

Vår campusstrategi gjør studentene mer glade og den fremmer læring og det lærende miljø. Egnede lokaler for studentenes frivillige arbeid utenom studiene, vil også fremme det pedagogiske miljø.

En helhetlig campusstrategi bidrar til at studenter fra dette profesjonsuniversitetet er bedre forberedt til arbeidslivet. Fremtidens studenter og talenter vil tiltrekkes av disse campusstrategiene. Utover det gode læringsmiljø og sosiale fellesskap vil fremtidens studenter lokkes av det alternative, det innovative og ikke minst rimeligere tilbud. Lavere studielån frister. Rekruttering til dette profesjonsuniversitet vil bli lettere, fordi OsloMets studieprogram i kombinasjon med våre campusstrategier vil være attraktivt.

Professorene og andre ansatte

De ansatte ønsker å arbeide der det skjer, i gode pedagogiske miljøer i et bærekraftig og miljøvennlig universitet.

Campus Romerikes konsept bygger på sunne arbeidsplasser for lærerne med gode, miljøvennlige og sosialt fremmende kontorer, auditorier og laboratorier. OsloMet velger hvilke profesjonsutdanninger som blir lagt til Campus Romerike. Dette utvikles i prosjektet og påvirker selvfølgelig byggenes utforming. Lærer- og sykepleierutdanningene har helt forskjellige krav til pedagogiske miljøer. Imidlertid er det tverrfaglige og interaktive også bygningsmessig viktig for de ansattes arbeidsmiljø. Nye og spennende læringsmetoder som simulering og andre digitale løsninger vil bli en del av helheten.

Tilgjengelighet og kommunikasjon er viktig for de ansattes hverdag. Det vil legges til rette for gode kommunikasjonsløsninger. Vi legger opp til at mange kan bo i nærheten av Campus, noen av de ansatte vil kunne bo i egnede leiligheter på campus, andre må pendle til sine familier andre steder. Barnehage på campus er en selvfølge. Beliggenhet utenfor urbane strøk fungerer fint på NMBU på Ås.

Det store økosystemet Campus Romerike kan by på vil sikre studentene gode praksisplasser, utvikle spennende forskningsmiljøer, og bidra til flere master- og doktorgradsstudenter. Dette vil tiltrekke dyktige fagfolk og fremme OsloMets attraktivitet innen akademia.

Student- og personalboliger

Det legges opp til at majoriteten av studentene kan bo på eller i nærheten av Campus.

Alle studenthyblene, både i det eksisterende sykehusbygget, og i de nye studentbolighusene,
 er planlagt og koblet effektivt  sammen med fellesarealer for bespisning  og sosialt samvær.

Alle rommene har flott utsikt og mye lys. Det er større leiligheter som kan brukes som bofellesskap av ansatte eller av studenter med familie. Studentboligene vil være tilpasset bachelor-, master- og PhD-studentenes individuelle behov.

Det vil være tilpasset sykkel og parkeringsplass for beboere på Campus.

Arkitekturen er inspirert av naturen rundt, og konstruksjonen er inspirert av den vakre, eksisterende sanatoriebygningen, med dens klassiske kjennetegn.

Studentboliger kan tilbys til en økonomisk bærekraftig pris for studentene da boligprisene
i Nittedal er ca. 10-20 % lavere enn Lørenskog og Lillestrøm. 

Treffpunkt skaper friksjon og utvikling. Prosjektet tar sikte på å skape arenaer som ivaretar tverrfaglighet mellom de ulike studieretningene og mellom studenter og ansatte.

Studenthage

På Campus Romerike kan man dyrke organiske avlinger på hustak og til og med innendørs. Studentene kan dyrke sine egne avlinger eller i samarbeid med lokale bønder og vår samarbeidspartner Ureist.

Ureist kan tilby:

 • Etablering av grøntareal med spiselige vekster på tak og bakke
 • Opprettelse og drift av studenthage
 • Invitasjon til aktiv deltakelse av studentorganisasjoner

Vertikalt jordbruk er svært energieffektivt, og muliggjør avlinger som kan vokse i et nesten lukket system. Foruten mat produserer vekstene også oksygen som forbedrer inneklimaet. Det vil være muligheter for felles kompost og produksjon av jord på Campus.

Det er mange måter å bruke en avling til mer enn bare dyrking av mat. Det er også en mulighet til å lære  om hva vi spiser, og å presse oss til å ta sunne og bærekraftige valg. Det åpner for eksperimenter og å teste nye teknikker. Det oppfordrer deg til å være aktiv og engasjere deg i naturen. Å jobbe sammen med andre gir studentene en større base av mennesker å samhandle med.

Naturen

Romeriksåsene byr på mange muligheter for friluftsliv, ikke minst for sykkelturer på de mange skogsbilvegene. Her finnes gamle setre og setervanger, og fremfor alt en variert natur med storslagen utsikt i alle himmelretninger. Det er mange blåmerkede turløyper og bekker og vann som er velegnet for bading, padling og fiske.

Behagelig og moderne design

Campus Romerike utformes for å støtte alle de aktivitetene som skal  foregå på Campus. Ved å analysere brukerens daglige behov, kan vi lage riktig type rom i forhold til hvilke fakultet/ utdanningsløp som er gjeldende.

OsloMets plan for fremtidig bruk av campus er at studentene “skal kunne studere alene, sammen”. Områder med  varierende grad av privatliv, er løst forbundet med hverandre og  skaper en flyt der du kan bevege deg sømløst. Dette vil skape perfekte rammer for effektive studier.

Alle arealer er lyse, romslige og tilpasset fremtidens studenter, professorer og ansatte.

Sosiale fellesrom som kaféer, utstillingsområder og bibliotek skal  være komfortable og uformelle.

Materialbruken er med på å skape et sunt inneklima som fremmer helse og læring. Tre brukes både i interiøret og i konstruksjonen.

Det er rikelig med sollys, da det er god plass mellom bygningene.

Konseptet bygger på en tett interaksjon av natur og interiør.

Forutsetninger eller avhengigheter for suksess – Bærekraft gir lærekraft

 • Internt og eksternt økosystem som bidrar til teknologiutvikling, innovative løsninger, tilknytning til næringslivet, utvikling av nye arbeidsformer og gründerskap. Det økosystemet fremmer interaksjon mellom akademia, næringsliv og myndigheter.
 • Eiendommen legger til rette for en arealeffektiv og bærekraftig bygningsmasse. Den kompakte størrelsen har en positiv påvirkning på helse og det fysiske læremiljøet. Moderne og fleksible arealer er nyttig for universitetet. Natur og turmuligheter i umiddelbar tilknytning til Campus gir mulighet for et aktivt liv for studenter og ansatte.
 • Det er samfunnsøkonomisk klokt å utvikle arealer som ligger i randsonen til Oslo i forhold til økonomisk bærekraft, nye arbeidsplasser, boligutvikling og kulturbygging.
 • Tilpasset utforming av eiendommene i tråd med universitetets eiendomsportefølje som helhet legger til rette for samhandling mellom fagmiljøer, studenter og nye digitale læringsløsninger. Det vil legges til rette for de ulike profesjonsstudienes bygningsmessige behov.
 • Løsningen legger til rette for internasjonalt samarbeid og start-uplab uavhengig av fysisk lokasjon gjennom innovative samarbeidsformer.
 • Investorgruppen har betydelig finansiell styrke og gjennom referanseprosjekter vist gjennomføringsevne.
 • Tilstrekkelig moderne studenthybler i umiddelbar nærhet av Campus Romerike til en god og rimelig leie. Dette vil skape et godt studentmiljø der studentene blir på Campus.
 • Bistå i å etablere målbilde og gjennomføre en involverende utformingsprosess gjennom brukergrupper som sammenfatter alle interessenter, herunder «tillitsvalgte, politisk ledelse, eierdepartement, administrativ og faglig ledelse, studenter og andre»
 • Tydelig mandat og god kommunikasjon mellom prosjektledelsen i OsloMet og prosjektgruppen som jobber med å utvikle Campus Romerike i Nittedal.